1. Stoga, braæo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenèe moj, tako - èvrsto stojte u Gospodinu.

2. Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.

3. Da, molim i tebe, èestiti druže, pomaži im jer su se one u evanðelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.

4. Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!

5. Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!

6. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - oèitujte svoje molbe Bogu.

7. I mir Božji koji je iznad svakog razuma èuvat æe srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

8. Uostalom, braæo, što je god istinito, što god èasno, što god pravedno, što god èisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!

9. Što ste nauèili, i primili, i èuli, i vidjeli na meni - to èinite i Bog mira bit æe s vama!

10. Uvelike se obradovah u Gospodinu što ste napokon procvali te mislite na me; mislili ste i prije, ali niste imali prigode.

11. Govorim to ne zbog oskudice, ta nauèen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan.

12. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

13. Sve mogu u Onome koji me jaèa!

14. Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju.

15. A i vi, Filipljani, znate: u poèetku evanðelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini.

16. Èak ste mi i u Solun i jednom, i dvaput, za potrebe poslali.

17. Ne, ne tražim dara; tražim samo plod izobilan u vašu korist.

18. Imam svega i u izobilju; namiren sam otkad po Epafroditu primih ono od vas, miris ugodan, žrtvu milu, ugodnu Bogu.

19. A Bog moj ispunit æe svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, velièanstveno, u Kristu Isusu.

20. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.

21. Pozdravite svakoga svetog u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braæa koja su sa mnom.

22. Pozdravljaju vas svi sveti, ponajpaèe oni iz careva dvora.

23. Milost Gospodina Isusa Krista s duhom vašim!

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina