1. Bratoljublje neka je trajno!

2. Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajuæi, ugostiše anðele!

3. Sjeæajte se uznika kao suuznici; zlostavljanih - ta i sami ste u tijelu!

4. Ženidba neka bude u èasti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima æe i preljubnicima suditi Bog.

5. U življenju ne budite srebroljupci, zadovoljni onim što imate! Ta on je rekao: Ne, neæu te zapustiti i neæu te ostaviti.

6. Zato možemo pouzdano reæi: Gospodin mi je pomoænik, ja ne strahujem: što mi tko može?

7. Spominjite se svojih glavara koji su vam nevješæivali rijeè Božju: promatrajuæi kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru.

8. Isus Krist juèer i danas isti je - i uvijeke.

9. Ne dajte se zanijeti razlièitim tuðim naucima! Jer bolje je srce utvrðivati milošæu nego jelima, koja nisu koristila onima što su ih obdržavali.

10. Imamo žrtvenik s kojega nemaju pravo jesti služitelji Šatora.

11. Jer tijela životinja, kojih krv veliki sveæenik unosi za grijeh u Svetinju, spaljuju se izvan tabora.

12. Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata.

13. Stoga iziðimo k njemu izvan tabora noseæi njegovu muku

14. jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj buduæi tražimo.

15. Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.

16. Dobrotvornosti i zajedništva ne zaboravljajte jer takve su žrtve mile Bogu!

17. Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji æe polagati raèun; neka to èine s radošæu, a ne uzdišuæi jer vam to ne bi bilo korisno.

18. Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

19. Usrdnije vas pak molim: uèinite to kako bih vam se što brže vratio.

20. A Bog mira, koji po krvi vjeènoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,

21. osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, èinio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.

22. Molim vas, braæo, podnesite ovu rijeè ohrabrenja: ta samo vam ukratko napisah!

23. Znajte: naš je brat Timotej osloboðen. Ako uskoro stigne, s njime æu vas pohoditi.

24. Pozdravite sve svoje glavare i sve svete! Pozdravljaju vas ovi iz Italije.

25. Milost sa svima vama!

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina