16. Sada još jednom pristupite i vidite veliki znak koji æe Jahve uèiniti pred vašim oèima.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina