Found 52 Results for: Abrám

 • Pe Abrám l-a primit bine datorită ei; el a dobândit oi, vite, măgari, slujitori şi slujitoare, măgăriţe şi cămile. (Cartea Genezei 12, 16)

 • Domnul l-a lovit pe Faraón şi casa lui cu plăgi mari din cauza soţiei lui Abrám, Sarái. (Cartea Genezei 12, 17)

 • Faraón l-a chemat pe Abrám şi i-a zis: „De ce mi-ai făcut aceasta? De ce nu mi-ai făcut cunoscut că ea este soţia ta? (Cartea Genezei 12, 18)

 • Abrám s-a suit din Egipt spre Négheb, el, soţia sa şi tot ce avea, împreună cu Lot. (Cartea Genezei 13, 1)

 • Abrám era foarte bogat în turme, argint şi aur. (Cartea Genezei 13, 2)

 • în locul unde făcuse altarul mai înainte. Şi acolo Abrám a invocat numele Domnului. (Cartea Genezei 13, 4)

 • Dar şi Lot, care mergea cu Abrám, avea turme, cirezi şi corturi. (Cartea Genezei 13, 5)

 • Şi a fost ceartă între păstorii turmei lui Abrám şi păstorii turmei lui Lot. Canaaneénii şi ferezéii locuiau pe atunci în ţară. (Cartea Genezei 13, 7)

 • Abrám i-a spus lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci noi suntem fraţi! (Cartea Genezei 13, 8)

 • Abrám a locuit în ţara Canaán, iar Lot a locuit în cetăţile din zonă şi şi-a fixat corturile până la Sodóma. (Cartea Genezei 13, 12)

 • Domnul i-a spus lui Abrám după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi ochii şi priveşte din locul în care eşti acum spre nord şi spre sud, spre est şi spre vest! (Cartea Genezei 13, 14)

 • Abrám şi-a ridicat corturile, a mers şi s-a stabilit la terebinţii din Mamré, care sunt lângă Hebrón. Şi a zidit acolo un altar Domnului. (Cartea Genezei 13, 18)


“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina