Found 134 Results for: Cóţi

 • Iată cum s-o faci: arca să aibă trei sute de cóţi în lungime, cincizeci de cóţi în lăţime şi treizeci de cóţi în înălţime. (Cartea Genezei 6, 15)

 • Apele s-au înălţat cu cincisprezece cóţi deasupra munţilor, care fuseseră acoperiţi. (Cartea Genezei 7, 20)

 • Să facă o arcă din lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi cóţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate şi înălţimea de un cot şi jumătate! (Cartea Exodului 25, 10)

 • Să faci un capac al ispăşirii din aur curat; lungimea lui să fie de doi cóţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate! (Cartea Exodului 25, 17)

 • Să faci o masă de lemn de salcâm; lungimea ei să fie de doi cóţi, lăţimea de un cot şi înălţimea de un cot şi jumătate! (Cartea Exodului 25, 23)

 • Lungimea unei perdele să fie de douăzeci şi opt de cóţi, iar lăţimea unei perdele să fie de patru cóţi: o singură măsură pentru toate perdelele. (Cartea Exodului 26, 2)

 • Lungimea fiecărei perdele să fie de treizeci de cóţi şi lăţimea fiecărei perdele să fie de patru cóţi; toate cele unsprezece perdele să aibă aceeaşi măsură! (Cartea Exodului 26, 8)

 • Lungimea stâlpului să fie de zece cóţi şi lăţimea fiecărui stâlp să fie de un cot şi jumătate! (Cartea Exodului 26, 16)

 • Să faci altarul din lemn de salcâm; lungimea lui să fie de cinci cóţi şi lăţimea lui, de cinci cóţi! Altarul să fie pătrat şi înălţimea lui să fie de trei cóţi! (Cartea Exodului 27, 1)

 • Să faci o curte pentru cort! Spre partea de sud, pentru închidere, să fie pânze din in răsucit, de o sută de cóţi lungime pentru o latură! (Cartea Exodului 27, 9)

 • Tot la fel, pentru latura de nord, lungimea pânzei să fie pe o lungime de o sută de cóţi, cu douăzeci de stâlpi şi cele douăzeci de picioare ale lor de bronz; cârligele stâlpilor şi barele lor [transversale] să fie din argint! (Cartea Exodului 27, 11)

 • Spre partea de vest, pe lăţimea curţii, [să fie] pânze de cincizeci de cóţi cu zece stâlpi şi cu zece picioare ale lor! (Cartea Exodului 27, 12)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina