Found 92 Results for: Locuiau

 • Şi a fost ceartă între păstorii turmei lui Abrám şi păstorii turmei lui Lot. Canaaneénii şi ferezéii locuiau pe atunci în ţară. (Cartea Genezei 13, 7)

 • S-au întors şi au venit la En-Mişpát, sau Cádeş, şi au lovit toată câmpia amalecíţilor, ca şi pe amoréi, care locuiau la Haţeţón-Támar. (Cartea Genezei 14, 7)

 • Atunci, Iacób le-a zis lui Simeón şi lui Lévi: „Voi m-ați tulburat făcându-mă urât de cei care locuiau în țară, de canaaneéni şi de ferezéi. Eu am oameni puţini la număr; ei se vor aduna împotriva mea, mă vor lovi şi voi fi nimicit eu şi casa mea”. (Cartea Genezei 34, 30)

 • Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau nu le mai era suficient din pricina turmelor lor. (Cartea Genezei 36, 7)

 • Atunci au coborât amalecíţii şi canaaneénii, care locuiau pe muntele acela, i-au bătut şi i-au tăiat până la Hormá. (Cartea Numerilor 14, 45)

 • Toate cetăţile lor în care locuiau şi toate împrejmuirile lor le-au ars în foc. (Cartea Numerilor 31, 10)

 • (Înainte, aici locuiau emímii, un popor mare, numeros şi înalt [la statură], ca anachímii. (Cartea Deuteronómului 2, 10)

 • Şi aceasta era considerată ca o ţară a refaímilor. Refaímii locuiau mai înainte în ea şi Amón îi numeşte zamzumím: (Cartea Deuteronómului 2, 20)

 • Avimii, care locuiau în sate până la Gáza, au fost nimiciţi de caftorími, ieşiţi din Caftór şi care au locuit în locul lor. (Cartea Deuteronómului 2, 23)

 • Nu a existat nicio cetate care să fi făcut pace cu fiii lui Israél, cu excepţia hevéilor care locuiau în Gabaón: pe toate le-a capturat prin luptă. (Cartea lui Iósue 11, 19)

 • toate cetăţile de pe platou, întreg regatul lui Sihón, regele amoréilor, care era rege la Heşbón: Moise îl lovise pe el şi căpeteniile din Madián, pe Eví, Réchem, Ţur, Hur şi Réba, conducători ai lui Sihón care locuiau în ţară. (Cartea lui Iósue 13, 21)

 • Fiii lui Iúda nu au putut să-i alunge pe iebuséii care locuiau în Ierusalím; iebuséii au locuit cu fiii lui Iúda la Ierusalím până astăzi. (Cartea lui Iósue 15, 63)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina