Found 11913 Results for:

 • Dacă varsă cineva sângele omului, sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său! (Cartea Genezei 9, 6)

 • Iar voi, fiţi rodnici şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe tot pământul şi stăpâniţi-l!”. (Cartea Genezei 9, 7)

 • Închei alianţa mea cu voi; nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului şi nu va mai fi potop ca să pustiască pământul”. (Cartea Genezei 9, 11)

 • Am pus curcubeul meu în nori; el va fi semnul alianței care este între mine şi pământ. (Cartea Genezei 9, 13)

 • Când se vor aduna nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; (Cartea Genezei 9, 14)

 • Curcubeul va fi în nori, şi, când îl voi vedea, îmi voi aduce aminte de alianţa veşnică dintre Dumnezeu şi tot sufletul viu care este în toată făptura de pe pământ”. (Cartea Genezei 9, 16)

 • Ham, tatăl lui Canaán, a văzut goliciunea tatălui său şi a făcut cunoscut celor doi fraţi ai lui care erau afară. (Cartea Genezei 9, 22)

 • Sem şi Iafét au luat mantaua, au pus-o pe umerii amândurora, au intrat cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor. Feţele le erau întoarse şi n-au văzut goliciunea tatălui lor. (Cartea Genezei 9, 23)

 • Şi a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, şi Canaán să fie sclavul lui! (Cartea Genezei 9, 26)

 • Fiii lui Iafét sunt: Gómer, Magóg, Madái, Iaván, Tubál, Méşec şi Tirás. (Cartea Genezei 10, 2)

 • Fiii lui Iaván: Elişá, Tarşíş, Chitím şi Dodaním. (Cartea Genezei 10, 4)

 • El a fost un vânător puternic înaintea Domnului; iată de ce se spune: „Ca Nimród, vânător puternic înaintea Domnului”. (Cartea Genezei 10, 9)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina