Found 88 Results for: aurul

 • Aurul din ţara aceea este bun; acolo [se găseşte] bdeliu şi piatră de onix. (Cartea Genezei 2, 12)

 • Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările sanctuarului – aur din daruri – era de douăzeci şi nouă de talánţi şi şapte sute şaptezeci şi cinci de sícli, după síclul sactuarului. (Cartea Exodului 38, 24)

 • aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul şi plumbul, (Cartea Numerilor 31, 22)

 • Tot aurul pentru darul ridicat pe care l-au oferit Domnului a fost: şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sícli de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută. (Cartea Numerilor 31, 52)

 • Moise şi preotul Eleazár au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi peste o sută şi l-au adus în cortul întâlnirii, ca memorial pentru fiii lui Israél înaintea Domnului. (Cartea Numerilor 31, 54)

 • Idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi în foc; să nu pofteşti argintul şi aurul de pe ei ca să le iei pentru tine, ca să nu cazi în cursă din cauza lor, întrucât ele sunt un lucru abominábil înaintea Domnului Dumnezeului tău! (Cartea Deuteronómului 7, 25)

 • când cirezile şi turmele tale se vor înmulţi, argintul şi aurul vor spori şi tot ce ai se va multiplica, (Cartea Deuteronómului 8, 13)

 • Tot argintul şi aurul, toate lucrurile din bronz şi din fier să fie consacrate Domnului şi să intre în vistieria Domnului!”. (Cartea lui Iósue 6, 19)

 • Cetatea au ars-o împreună cu tot ce era în ea; numai argintul, aurul şi toate obiectele din bronz şi din fier le-au pus în vistieria casei Domnului. (Cartea lui Iósue 6, 24)

 • Şi pe acestea regele Davíd le-a consacrat Domnului, aşa cum consacrase argintul şi aurul [pe care le-a luat] de la toate popoarele pe care le subjugase: (Cartea a doua a lui Samuél 8, 11)

 • Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin. A pus să se facă pe ele sculpturi de heruvimi, de palmieri şi de flori întredeschise şi le-a acoperit cu aur. A întins aurul peste heruvimi şi peste palmieri. (Cartea întâi a Regilor 6, 32)

 • Şi s-a terminat lucrarea pe care a făcut-o regele Solomón la casa Domnului. Solomón a adus toate [lucrurile] sfinte ale lui Davíd, tatăl său: argintul, aurul şi vasele, şi le-a pus în vistieriile casei Domnului. (Cartea întâi a Regilor 7, 51)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina