Found 927 Results for: celor

 • Moise le-a poruncit fiilor lui Israél: ,,Aceasta este ţara pe care să o împărţiţi prin tragere la sorţi şi pe care a poruncit Domnul să fie dată celor nouă triburi şi jumătate. (Cartea Numerilor 34, 13)

 • Domnul va îndepărta de tine orice neputinţă şi niciuna din bolile groaznice ale egipténilor pe care le ştii nu le va trimite împotriva ta, ci le va da tuturor celor care te urăsc. (Cartea Deuteronómului 7, 15)

 • La sfârşitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, Domnul mi-a dat cele două table de piatră, tablele alianţei. (Cartea Deuteronómului 9, 11)

 • Domnul Dumnezeul tău va pune toate aceste blesteme asupra duşmanilor tăi, asupra celor care te urăsc şi care te prigonesc. (Cartea Deuteronómului 30, 7)

 • Voi îmbăta săgeţile mele cu sânge şi sabia mea se va hrăni cu carne, cu sângele celor căzuţi şi al captivilor, cu capetele căpeteniilor duşmanului». (Cartea Deuteronómului 32, 42)

 • Binecuvântează, Doamne, tăria lui şi să-ţi fie plăcută lucrarea mâinilor sale; zdrobeşte coapsele celor care se ridică împotriva lui şi cei care-l urăsc să nu se mai ridice!”. (Cartea Deuteronómului 33, 11)

 • [Celor din tribul] lui Rubén, Gad şi la jumătate din tribul lui Manáse, Iósue le-a zis: (Cartea lui Iósue 1, 12)

 • Oamenii i-au urmărit pe drumul spre Iordán, până la vad, iar poarta s-a închis în urma celor care îi urmăreau. (Cartea lui Iósue 2, 7)

 • Căci am auzit cum Domnul a secat apele Mării Roşii înaintea voastră atunci când aţi ieşit din Egipt şi ce le-aţi făcut celor doi regi amoréi dincolo de Iordán, lui Sihón şi lui Og, pe care i-aţi nimicit. (Cartea lui Iósue 2, 10)

 • Iósue le-a zis celor doi bărbaţi care exploraseră ţara: „Mergeţi la casa femeii prostituate şi scoateţi-i de acolo pe ea şi tot ceea ce are ea, după cum i-aţi jurat!”. (Cartea lui Iósue 6, 22)

 • şi ce le-a făcut celor doi regi ai amoréilor dincolo de Iordán, lui Sihón, regele din Heşbón, şi lui Og, regele din Basán, care era la Aştarót. (Cartea lui Iósue 9, 10)

 • ţinutul celor din Ghébal şi tot Libánul spre răsăritul soarelui, de la Báal-Gad la poalele muntelui Hermón, până la intrarea în Hamát; (Cartea lui Iósue 13, 5)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina