Found 927 Results for: celor

 • Acum împarte ţara aceasta ca moştenire celor nouă triburi şi jumătăţii tribului lui Manáse; (Cartea lui Iósue 13, 7)

 • S-a împărţit prin tragere la sorţi – după cum poruncise Domnul prin Moise – celor nouă triburi şi jumătate. (Cartea lui Iósue 14, 2)

 • Căci Moise dăduse moştenire celor două triburi şi jumătate dincolo de Iordán. Însă levíţilor nu le-a dat nicio moştenire printre ei. (Cartea lui Iósue 14, 3)

 • Bărbaţii au pornit să străbată ţara. Iósue le-a poruncit celor care s-au dus să descrie ţara: „Mergeţi, străbateţi ţara şi descrieţi-mi-o; întoarceţi-vă la mine şi aici eu voi arunca sorţii pentru voi înaintea Domnului, la Şílo!”. (Cartea lui Iósue 18, 8)

 • Domnul a ridicat judecători ca să-i elibereze din mâna celor care-i prădau. (Cartea Judecătorilor 2, 16)

 • Când Domnul ridica judecători pentru ei, Domnul era cu judecătorul şi-i elibera din mâna duşmanilor lor în tot [timpul] vieţii judecătorului, căci Domnului i se făcea milă de suspinele lor din cauza celor care îi asupreau şi îi subjugau. (Cartea Judecătorilor 2, 18)

 • v-am eliberat din mâna egipténilor şi din mâna tuturor celor care vă asupreau, i-am alungat din faţa voastră şi v-am dat vouă ţara lor. (Cartea Judecătorilor 6, 9)

 • Ióas le-a zis celor care stăteau în faţa lui: „Vreţi voi să-l apăraţi pe Báal? Sau vreţi voi să-l salvaţi? Cine îl va apăra să moară până dimineaţă! Dacă este dumnezeu, să se apere singur pentru că i-au dărâmat altarul”. (Cartea Judecătorilor 6, 31)

 • Le-a zis şi celor din Penuél: „Când mă voi întoarce în pace, voi dărâma turnul acesta”. (Cartea Judecătorilor 8, 9)

 • Ghedeón a urcat pe drumul celor care locuiesc în corturi, la est de Nóbah şi de Iogbehá, şi a lovit tabăra care se credea în siguranţă. (Cartea Judecătorilor 8, 11)

 • pentru ca să vină [asupra lui] violenţa [făcută] celor şaptezeci de fii ai lui Ierubáal şi să cadă sângele lor asupra lui Abimélec, fratele lor care i-a ucis, şi asupra bărbaţilor din Síhem care i-au întărit mâinile ca să-i ucidă pe fraţii lui. (Cartea Judecătorilor 9, 24)

 • Abimélec şi grupele care erau cu el s-au năpustit şi s-au aşezat la intrare, la poarta cetăţii: două grupe s-au năpustit asupra tuturor celor care erau în câmp şi i-au bătut. (Cartea Judecătorilor 9, 44)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina