Found 927 Results for: celor

 • Bătrânii din Galaád i-au răspuns lui Iéfte: „Ne întoarcem la tine acum ca să mergi cu noi să lupţi împotriva fiilor lui Amón şi să devii căpetenia noastră, a tuturor celor care locuiesc în Galaád”. (Cartea Judecătorilor 11, 8)

 • Ea a plâns lângă el tot timpul celor şapte zile cât a ţinut ospățul; şi în ziua a şaptea i-a dezlegat-o, căci îl tortura. Iar ea a explicat ghicitoarea fiilor poporului ei. (Cartea Judecătorilor 14, 17)

 • Duhul Domnului a venit peste el şi el a coborât la Aşchelón. Acolo a lovit treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor care dezlegaseră ghicitoarea. S-a aprins de mânie şi a urcat la casa tatălui său. (Cartea Judecătorilor 14, 19)

 • Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul: „Tu ai adus această mare eliberare prin mâna slujitorului tău. Acum să mor de sete şi să cad în mâna celor necircumcişi?”. (Cartea Judecătorilor 15, 18)

 • Celor din Gáza li s-a spus: „A venit Samsón”. L-au înconjurat şi au stat la pândă toată noaptea la poarta cetăţii. Au stat liniştiţi toată noaptea, zicându-şi: „Când se va lumina de ziuă, îl vom ucide”. (Cartea Judecătorilor 16, 2)

 • Numele omului era Elimélec, numele soţiei sale era Noémi, iar numele celor doi fii erau Mahlón şi Chilión. Erau din Efráta, din Betleémul lui Iúda. Au ajuns în câmpia Moábului şi au locuit acolo. (Cartea lui Rut 1, 2)

 • Noémi le-a zis celor două nurori ale ei: „Mergeţi şi întoarceţi-vă fiecare la casa mamei ei! Domnul să aibă îndurare de voi aşa cum voi aţi avut îndurare faţă de cei care au murit şi faţă de mine! (Cartea lui Rut 1, 8)

 • Arcul celor puternici a slăbit, iar cei care se poticneau au fost încinşi cu putere. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 4)

 • El păzeşte picioarele celor drepţi, iar cei nelegiuiţi vor pieri în întuneric. Căci nu prin putere va deveni puternic omul. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 9)

 • îl băga în oală, în cazan, în căldare sau în tigaie; tot ceea ce prindea tridentul, preotul lua pentru sine. Aşa făceau ei tuturor celor din Israél care veneau acolo, la Şílo. (Cartea întâi a lui Samuél 2, 14)

 • Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Aşdód şi i-a devastat. I-a lovit cu tumori pe cei din Aşdód şi pe cei din teritoriul lui. (Cartea întâi a lui Samuél 5, 6)

 • Şoarecii de aur erau după numărul tuturor cetăţilor filisténilor care erau ale celor cinci conducători, de la cetăţile întărite până la satele dimprejur şi până la piatra cea mare pe care au pus arca Domnului. Ea este până în ziua aceasta în câmpia lui Iósue din Bet-Şémeş. (Cartea întâi a lui Samuél 6, 18)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina