Found 1079 Results for: peste

 • L-a urcat în al doilea car după el şi strigau înaintea lui: „Înclinaţi-vă!”. Astfel l-a pus peste toată ţara Egiptului. (Cartea Genezei 41, 43)

 • Iosíf guverna peste ţară şi el era cel care vindea grâu pentru tot poporul ţării. Au venit fraţii lui Iosíf şi i s-au prosternat cu faţa la pământ. (Cartea Genezei 42, 6)

 • Îşi spuneau unul către altul: „Într-adevăr, noi suntem vinovaţi faţă de fratele nostru Iosíf, pentru că am văzut strâmtorarea sufletului său când se ruga de noi şi nu l-am ascultat. De aceea a venit peste noi strâmtorarea aceasta”. (Cartea Genezei 42, 21)

 • Iosíf i-a văzut pe ei şi pe Beniamín şi a zis celui care era peste casa lui: „Adu-i pe oamenii aceştia în casă, taie [ce trebuie] şi pregăteşte [masa], căci oamenii aceştia vor mânca împreună cu mine la amiază!”. (Cartea Genezei 43, 16)

 • Oamenii s-au temut, deoarece au fost conduşi în casa lui Iosíf, şi au zis: „Din pricina argintului pus înapoi în sacii noştri mai înainte am fost aduşi aici; vrea să se năpustească peste noi, să se arunce asupra noastră ca să ne ia sclavi, cu tot cu măgarii noştri”. (Cartea Genezei 43, 18)

 • S-au apropiat de cel care era peste casa lui Iosíf şi i-au vorbit la uşa casei (Cartea Genezei 43, 19)

 • Aşadar, nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a pus ca pe un tată pentru Faraón, domn peste toată casa lui şi stăpânitor peste toată ţara Egiptului. (Cartea Genezei 45, 8)

 • Grăbiţi-vă, urcați la tatăl meu şi spuneţi-i: «Aşa zice fiul tău Iosíf: ‹Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară la mine şi nu sta! (Cartea Genezei 45, 9)

 • I-au făcut cunoscut, zicând: „Iosíf este încă în viaţă şi domneşte peste toată ţara Egiptului”. Dar inima lui Iacób nu a tresărit, pentru că nu-i credea. (Cartea Genezei 45, 26)

 • Eu voi coborî cu tine în Egipt şi tot eu te voi face să urci. Iar Iosíf îşi va pune mâna peste ochii tăi”. (Cartea Genezei 46, 4)

 • Ţara Egiptului este înaintea ta; aşază-i pe tatăl tău şi pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul Goşén. Şi, de cunoşti printre ei oameni viteji, pune-i căpetenii peste turmele pe care le am!”. (Cartea Genezei 47, 6)

 • Binecuvântările tatălui tău sunt mai puternice decât binecuvântările celor care m-au zămislit până la marginile dealurilor veşnice: ele să fie peste capul lui Iosíf şi peste creştetul celui consacrat dintre fraţii săi! (Cartea Genezei 49, 26)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina