Found 20590 Results for:

 • Al cincilea a vărsat cupa sa pe tronul Fiarei, iar împărăţia ei a fost cuprinsă de întuneric, iar [oamenii] îşi muşcau buzele de durere. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 10)

 • Apoi al şaselea şi-a vărsat cupa asupra fluviului cel mare, Eufrátul, şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea regilor de la răsăritul soarelui. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 12)

 • De fapt sunt duhurile diavolilor, făcătoare de semne, care merg să adune regii întregului pământ pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 14)

 • „Iată, eu vin ca un hoţ! Fericit cel care veghează şi îşi păstrează hainele ca să nu umble gol şi [astfel] să i se vadă ruşinea!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 15)

 • Şi cel de-al şaptelea şi-a vărsat cupa în aer şi a venit un glas puternic din templu, de la tron, spunând: „S-a făcut”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 17)

 • Şi au urmat fulgere, zgomote şi tunete şi s-a produs un cutremur mare, aşa cum nu a mai fost de când este omul pe pământ; un aşa mare cutremur nu a mai fost! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 18)

 • Iar cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi, iar cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi şi-a adus aminte Dumnezeu de Babilónul cel mare, ca să-i dea potirul cu vinul mâniei sale aprinse. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 19)

 • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 1)

 • Şi m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie aşezată pe o Fiară de un roşu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având şapte capete şi zece coarne. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 3)

 • Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir din aur plin cu lucrurile abominabile şi necurăţiile desfrânării sale. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 4)

 • Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus. Şi mult m-am mirat când am văzut-o. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 6)

 • Dar îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 7)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina