Found 3488 Results for: s-a

 • Repede, fugi într-acolo, căci eu nu pot face nimic înainte ca tu să fi ajuns acolo!”. De aceea cetăţii i s-a dat numele de Ţoár. (Cartea Genezei 19, 22)

 • Soţia lui [Lot] s-a uitat înapoi şi a devenit stâlp de sare. (Cartea Genezei 19, 26)

 • Abrahám s-a trezit dis-de-dimineaţă spre locul în care stătuse înaintea Domnului, (Cartea Genezei 19, 27)

 • Lot a urcat din Ţoár şi a locuit pe munte cu cele două fiice ale lui, căci s-a temut să locuiască în Ţoár. A locuit într-o peşteră cu cele două fiice ale lui. (Cartea Genezei 19, 30)

 • I-au dat tatălui lor să bea vin în noaptea aceea; şi cea mai mare a intrat şi s-a culcat cu tatăl ei. El, însă, n-a ştiut nici când ea s-a culcat, nici când s-a sculat. (Cartea Genezei 19, 33)

 • I-au dat tatălui lor să bea vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a ridicat şi s-a culcat cu el. El, însă, n-a ştiut nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. (Cartea Genezei 19, 35)

 • Abrahám a plecat de acolo spre ţinutul Négheb şi s-a aşezat între Cádeş şi Şur şi a locuit ca străin în Gherár. (Cartea Genezei 20, 1)

 • Abimélec s-a sculat dimineaţa, i-a chemat pe toţi slujitorii săi şi a spus toate aceste lucruri în [auzul] urechilor lor. Şi oamenii s-au temut mult. (Cartea Genezei 20, 8)

 • Abrahám s-a rugat lui Dumnezeu şi Dumnezeu i-a însănătoşit pe Abimélec, pe soţia sa şi pe servitoarele sale, aşa că au putut să nască. (Cartea Genezei 20, 17)

 • Abrahám era în vârstă de o sută de ani când i s-a născut fiul său Isáac. (Cartea Genezei 21, 5)

 • Şi a adăugat: „Cine [s-ar fi gândit] să-i spună lui Abrahám că Sára va alăpta copii? Şi totuşi i-am născut un fiu la bătrâneţea lui!”. (Cartea Genezei 21, 7)

 • Dimineaţa, Abrahám s-a sculat, a luat pâine şi un burduf cu apă, i le-a dat lui Agár, le-a pus pe umerii ei, de asemenea, şi copilul şi i-a dat drumul. Ea a plecat şi a rătăcit în pustiul Béer-Şéba. (Cartea Genezei 21, 14)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina