Found 115 Results for: Josip

 • Nadjene mu ime Josip, rekavši: "Neka mi Jahve pridoda drugog sina!" (Knjiga Postanka 30, 24)

 • Naprijed stupi i Lea sa svojom djecom te se duboko nakloni. Najposlije stupe naprijed Josip i Rahela te se duboko naklone. (Knjiga Postanka 33, 7)

 • Evo nasljedstva Jakovljeva. Kao mladiæ, u dobi od sedamnaest godina, Josip je èuvao stada sa svojom braæom, sinovima Bilhe i Zilpe, koje bijahu žene njegova oca. Josip je ocu svome donosio zle glasove o njima. (Knjiga Postanka 37, 2)

 • Jednom Josip usni san i kaza ga svojoj braæi, a oni ga zbog toga još više zamrze. (Knjiga Postanka 37, 5)

 • A èovjek reèe: "Odavde su otišli. Èuo sam ih gdje govore: 'Hajdemo u Dotan.'" Tako Josip ode za svojom braæom i naðe ih u Dotanu. (Knjiga Postanka 37, 17)

 • Ali kad je Josip stigao braæi, oni s Josipa svuku njegovu haljinu, haljinu kiæenu što je bila na njemu; (Knjiga Postanka 37, 23)

 • Prepozna je on pa reèe: "Haljina je moga sina! Divlja ga je zvijer rastrgla! Na komade je Josip rastrgan!" (Knjiga Postanka 37, 33)

 • I tako sve svoje prepusti brizi Josipovoj te se više ni za što nije brinuo, osim za jelo što je jeo. A Josip je bio mladiæ stasit i naoèit. (Knjiga Postanka 39, 6)

 • Jednog dana Josip uðe u kuæu na posao. Kako nikog od služinèadi nije bilo u kuæi, (Knjiga Postanka 39, 11)

 • te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže - u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren. (Knjiga Postanka 40, 3)

 • Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi. (Knjiga Postanka 40, 6)

 • Odgovore mu: "Sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumaèi." Josip im reèe: "Zar tumaèenje ne spada na Boga? Dajte, prièajte mi!" (Knjiga Postanka 40, 8)


“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina