Found 1786 Results for: Tako

 • evanðelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i meðu vama od dana kad ste èuli i spoznali milost Božju po istini, (Poslanica Kološanima 1, 6)

 • Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: (Poslanica Kološanima 2, 6)

 • te podnosite jedni druge praštajuæi ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! (Poslanica Kološanima 3, 13)

 • tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. (Prva poslanica Solunjanima 1, 7)

 • Od vas je doista ne samo rijeè Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. (Prva poslanica Solunjanima 1, 8)

 • nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanðelje, tako ga i navješæujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuðuje srca naša. (Prva poslanica Solunjanima 2, 4)

 • Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanðelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. (Prva poslanica Solunjanima 2, 8)

 • kad nam prijeèe propovijedati poganima da se spase, da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih. Ali sruèio se na njih konaèni gnjev. (Prva poslanica Solunjanima 2, 16)

 • Uostalom, braæo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete! (Prva poslanica Solunjanima 4, 1)

 • te tako èasno živite prema onima vani i nikoga ne trebate. (Prva poslanica Solunjanima 4, 12)

 • a zatim æemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako æemo uvijek biti s Gospodinom. (Prva poslanica Solunjanima 4, 17)

 • tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. (Druga poslanica Solunjanima 1, 4)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina