Found 262 Results for: k'o

 • Danju i noæu ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega. (Psalmi 32, 4)

 • Nek' budu k'o pljeva na vjetru kad ih Anðeo Jahvin potjera! (Psalmi 35, 5)

 • Pravednost je tvoja k'o Božji vrhunci, a sudovi tvoji k'o duboko more: ljude i stoku ti, Jahve, spasavaš. (Psalmi 36, 7)

 • kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET (Psalmi 37, 2)

 • Pravda æe tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET (Psalmi 37, 6)

 • A bezbožnici æe propasti, dušmani Jahvini povenut æe k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED (Psalmi 37, 20)

 • Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi. (Psalmi 37, 35)

 • Postadoh k'o èovjek koji ne èuje i koji u ustima nema odgovora. (Psalmi 38, 15)

 • Dao si nas k'o ovce na klanje i rasuo nas meðu neznabošce. (Psalmi 44, 12)

 • Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom, i mi smo im k'o ovce za klanje. (Psalmi 44, 23)

 • Iz srca mi naviru rijeèi divne: pjesmu svoju ja kralju pjevam, jezik mi je k'o pisaljka hitra pisara. (Psalmi 45, 2)

 • A ja, k'o zelena maslina u Domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka. (Psalmi 52, 10)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina