Found 2060 Results for: neka

 • Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje; (Prva poslanica Timoteju 6, 17)

 • neka dobro èine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajednièari - (Prva poslanica Timoteju 6, 18)

 • Uzorom neka ti budu zdrave rijeèi koje si od mene èuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. (Druga poslanica Timoteju 1, 13)

 • Neka Gospodin milosrðem podari Oneziforov dom jer me èesto osvježivao i nije se stidio mojih okova, (Druga poslanica Timoteju 1, 16)

 • Na to podsjeæaj zaklinjuæi pred Bogom neka ne bude rjeèoborstva: nièemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. (Druga poslanica Timoteju 2, 14)

 • Ipak èvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je peèatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloæe tko god imenuje ime Gospodnje. (Druga poslanica Timoteju 2, 19)

 • da urazumljuju mlaðe neka ljube svoje muževe, djecu, (Poslanica Titu 2, 4)

 • neka budu razumne, èiste, kuæevne, dobre, podložne svojim muževima da se rijeè Božja ne bi pogrðivala. (Poslanica Titu 2, 5)

 • Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugaðaju im, ne proturjeèe, (Poslanica Titu 2, 9)

 • ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga. (Poslanica Titu 2, 10)

 • To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašæu. Nitko neka te ne prezire. (Poslanica Titu 2, 15)

 • A i naši neka se uèe prednjaèiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni. (Poslanica Titu 3, 14)


“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina