Found 94 Results for: János

 • Azokban a napokba lépett fel Mattatiás, János fia és Simeon unokája. Joarib fiai közül való pap volt Jeruzsálemben, de Modinban élt. (Makkabeusok I. könyve 2, 1)

 • Öt fia volt: János, melléknevén Gaddi, (Makkabeusok I. könyve 2, 2)

 • Júdás tehát kiválasztotta János fiát és Akkosz unokáját, Eupolemoszt, valamint Eleazár fiát, Jázont, és elküldte õket Rómába, hogy kössenek velük barátságot és szövetséget, hadd szerezzenek róla tudomást: (Makkabeusok I. könyve 8, 17)

 • Amikor Simon látta, hogy a fia, János érett férfi lett, megtette az egész haderõ parancsnokává. (János) Gezerben telepedett le. (Makkabeusok I. könyve 13, 53)

 • Akkor Gezerbõl visszatért János és jelentette atyjának, mit tett Kendebeusz. (Makkabeusok I. könyve 16, 1)

 • János velük szemközt táborozott embereivel. Mivel látta, hogy a nép fél átkelni a patakon, maga kelt át elsõnek. Ezt látva, a katonák is utána mentek. (Makkabeusok I. könyve 16, 6)

 • János testvére, Júdás is megsebesült. János azonban üldözõbe vette õket, egészen addig, amíg az általa megerõsített Kedronba nem ért. (Makkabeusok I. könyve 16, 9)

 • János történetének többi részét, háborúit és véghezvitt hõstetteit, a falak újjáépítését és egyéb tetteit (Makkabeusok I. könyve 16, 23)

 • Megszüntette a királyi elõjogokat, amelyeket a zsidók Eupolemosz apja, János által szereztek. (Ez az Eupolemosz vezette [késõbb] a követséget, hogy a rómaiakkal barátságot és szövetséget kössenek.) Így megszüntette a törvényes rendet, és új, törvényellenes szokásokat vezetett be. (Makkabeusok II. könyve 4, 11)

 • Követeitek, János és Absalom, átnyújtották alábbi kérelmeteket, és arra kértek, hagyjam jóvá a bennük foglaltakat. (Makkabeusok II. könyve 11, 17)

 • Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelõ János, (Máté evangéliuma 3, 1)

 • János teveszõrbõl készült ruhát viselt, csípõjét pedig bõröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele. (Máté evangéliuma 3, 4)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina