Found 311 Results for: Krisztus

 • Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsõségére. (Rómaiaknak írt levél 15, 7)

 • Állítom ugyanis: Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket. (Rómaiaknak írt levél 15, 8)

 • Krisztus Jézus szolgájának kell lennem a pogányok között, és Isten evangéliumának szent szolgálatát kell ellátnom, hogy a pogány népek a Szentlélektõl megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek. (Rómaiaknak írt levél 15, 16)

 • Nem merek ugyanis beszélni, csak arról, amit Krisztus vitt végbe általam szóval és tettel a pogányok megtérítésére, jelek és csodák hatásával és a Szentlélek erejével. (Rómaiaknak írt levél 15, 18)

 • Így jártam be az egész vidéket Jeruzsálemtõl Illíriáig, és hirdettem Krisztus evangéliumát. (Rómaiaknak írt levél 15, 19)

 • De önérzetbeli dolognak tartottam, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus nevét már ismerték, s ne a mások rakta alapra építsek, hanem ahogy írva van: (Rómaiaknak írt levél 15, 20)

 • Meg vagyok róla gyõzõdve, hogy amikor elmegyek hozzátok, Krisztus bõ áldásával érkezem. (Rómaiaknak írt levél 15, 29)

 • Köszöntsétek Priszkát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. (Rómaiaknak írt levél 16, 3)

 • Köszöntsétek egymást szent csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket. (Rómaiaknak írt levél 16, 16)

 • Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, és szép szavakkal meg hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét. (Rómaiaknak írt levél 16, 18)

 • A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! (Rómaiaknak írt levél 16, 20)

 • neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsõség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen. (Rómaiaknak írt levél 16, 27)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina