Found 2330 Results for: amikor

 • Ezért amikor Isten az ígéret örökösei elõtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát, esküvel vállalt kezességet. (Zsidóknak írt levél 6, 17)

 • hiszen jelen volt õse ágyékában, amikor Melkizedek találkozott vele. (Zsidóknak írt levél 7, 10)

 • Õ nem szorul rá, mint a többi fõpap, hogy naponként elõször a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, s csak azután a nép bûneiért. Egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor magát feláldozta. (Zsidóknak írt levél 7, 27)

 • Ezek azonban csak a mennyei szentély elõképénél és árnyékánál szolgálnak, annak az utasításnak megfelelõen, amelyet Mózes kapott, amikor a sátrat el akarta készíteni: "Vigyázz, és mindent a minta szerint csinálj, amelyet a hegyen mutattam neked!" (Zsidóknak írt levél 8, 5)

 • Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem õket Egyiptom földjérõl. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törõdöm velük - mondja az Úr. - (Zsidóknak írt levél 8, 9)

 • Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép: Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. (Zsidóknak írt levél 10, 5)

 • Ezt bizonyítja a Szentlélek is, amikor így szól: (Zsidóknak írt levél 10, 15)

 • Emlékezzetek vissza az elmúlt idõkre, amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytálltatok. (Zsidóknak írt levél 10, 32)

 • Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Készen volt rá, hogy feláldozza egyszülöttét, õ, aki ígéretképpen kapta, (Zsidóknak írt levél 11, 17)

 • Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek. (Zsidóknak írt levél 11, 29)

 • Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? (Szent Jakab levele 2, 21)

 • Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzõknek, s aztán más úton engedte õket tovább? (Szent Jakab levele 2, 25)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina