Found 79 Results for: eget

 • Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. (Teremtés könyve 1, 1)

 • Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, (Teremtés könyve 2, 4)

 • "Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten elõtt, aki az eget és a földet teremtette. S áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet." Õ pedig tizedet adott neki mindenbõl. (Teremtés könyve 14, 20)

 • Ábrám azonban így válaszolt Szodoma királyának: "Kezemet fölemelem a magasságbeli Isten felé, aki az eget és a földet teremtette. (Teremtés könyve 14, 22)

 • Álma volt: íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai fel- és lejártak rajta. (Teremtés könyve 28, 12)

 • Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpihent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. (Kivonulás könyve 20, 11)

 • Örök idõkre legyen ez jel köztem és Izrael fiai között. Mert hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetedik napon azonban megpihent és fellélegzett." (Kivonulás könyve 31, 17)

 • Megtöröm makacs gõgötöket. Olyanná teszem az eget fölöttetek, mint a vas, és a földet, mint az érc: (Leviták könyve 26, 19)

 • A mai napon tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: csakhamar eltûntök arról a földrõl, ahova a Jordánon átkelve elértek, s amelyet birtokba vesztek; nem maradtok ott sokáig, teljesen kiirtanak onnan benneteket. (Második Törvénykönyv 4, 26)

 • Különben fölgerjed ellenetek az Úr haragja, bezárja az eget, nem esik több esõ, a föld nem hozza meg termését, s csakhamar kivesztek abból a szép országból, amelyet az Úr ad nektek. (Második Törvénykönyv 11, 17)

 • Az Úr feltárja elõtted bõséges kincstárát, az eget, s a megfelelõ idõben esõt ad földednek, s úgy megáldja kezed minden munkáját, hogy sok népnek adhatsz kölcsönt, magadnak azonban nem kell kölcsönt kérned. (Második Törvénykönyv 28, 12)

 • Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, (Második Törvénykönyv 30, 19)


“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina