Found 1019 Results for: elõtt

 • Mózes így beszélt az Úrhoz: "Nézd, te megparancsoltad nekem: vezesd fel ezt a népet, de nem nyilatkoztattad ki, hogy kit küldesz velem. Pedig így szóltál: név szerint ismerlek és kegyelmet találtál színem elõtt. (Kivonulás könyve 33, 12)

 • Mirõl ismerhetnénk meg, hogy én és a nép kegyelmet találtunk színed elõtt, ha nem arról, hogy velünk vonulsz, és mi, én és a néped, ezáltal a föld minden népe elõtt kitüntetésben részesülünk?" (Kivonulás könyve 33, 16)

 • Az Úr így válaszolt Mózesnek: "Megteszem azt is, amit kértél, mivel kegyelmet találtál színem elõtt, és én név szerint ismerlek téged." (Kivonulás könyve 33, 17)

 • Õ így válaszolt: "Szövetséget kötök veled: egész néped elõtt olyan csodákat viszek véghez, amilyenek az egész földön egyetlen nép között sem történtek, s az egész nép, amelynek körében élsz, meglátja az Úr mûvét. Mert csodálatos az, amit rajtad véghezviszek. (Kivonulás könyve 34, 10)

 • Te pedig esetleg lányaik közül vennél feleséget fiaid számára. Ha aztán leányaik isteneik elõtt hódolnak, elcsábíthatják fiaitokat, hogy isteneiket imádják. (Kivonulás könyve 34, 16)

 • Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi közületek az Úr, Izrael Istene elõtt. (Kivonulás könyve 34, 23)

 • Én ugyanis elûzöm elõled a népeket és messze kitolom határaidat. Senki sem fogja elkívánni földedet, ha évenként háromszor fölmégy, hogy megjelenj az Úr elõtt. (Kivonulás könyve 34, 24)

 • s rátette a mécseket az Úr elõtt, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. (Kivonulás könyve 40, 25)

 • Az égõáldozat oltárát a találkozás sátorának bejárata elõtt állította fel, s bemutatott rajta égõ- és ételáldozatot, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta. (Kivonulás könyve 40, 29)

 • Aki szarvasmarhát mutat be égõáldozatul, hibátlan hímet ajánljon fel. A megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt áldozza fel, hogy kedves legyen az Úrnak. (Leviták könyve 1, 3)

 • Azután áldozza fel a bikát az Úr elõtt. Áron fiai, a papok ajánlják fel a vérét, öntsék rá körös-körül az oltárra, amely a megnyilatkozás sátora elõtt áll. (Leviták könyve 1, 5)

 • Tegye kezét az állat fejére, és a megnyilatkozás sátorának bejárata elõtt áldozza fel, s Áron fiai, a papok öntsék rá a vérét körös-körül az oltárra. (Leviták könyve 3, 2)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina