Found 327 Results for: istene

 • Rajta, hívd össze a népet, és mondd meg neki: Szentelõdjetek meg holnapra, mert az Úr, Izrael Istene azt mondta: Átkozott holmi van körödben, Izrael; nem leszel képes ellenségeidnek ellenállni, míg ki nem vetitek körötökbõl, ami átkozott. (Józsue könyve 7, 13)

 • Áchán azt válaszolta Józsuénak: "Igen, én vagyok. Vétkeztem az Úr, Izrael Istene ellen, s ezt tettem. (Józsue könyve 7, 20)

 • Így Józsue meghódította az egész földet: a hegyvidéket, a Negebet, a síkságot, a lejtõket, az összes királlyal együtt. Nem menekülhetett meg senki elõle, minden élõn betöltötte az átkot, ahogyan az Úr, Izrael Istene parancsolta neki, (Józsue könyve 10, 40)

 • Ezeket a királyokat Józsue egyetlen hadjárat során kerítette hatalmába földjükkel együtt, mert az Úr, Izrael Istene harcolt Izraelért. (Józsue könyve 10, 42)

 • Csak Lévi törzse nem kapott örökséget: az Úr, Izrael Istene volt az örökrésze, amint megmondta neki. (Józsue könyve 13, 14)

 • Lévi törzsének nem adott örökrészt: az Úr, Izrael Istene lett az örökrésze, amint megmondta neki. (Józsue könyve 13, 33)

 • Ezért Józsue így szólt hozzájuk: "Meddig késlekedtek még elfoglalni a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene nektek adott? (Józsue könyve 18, 3)

 • "Nos, ezt üzeni nektek az Úr egész közössége: Mit jelentsen ez a hûtlenség, amelyet Izrael Istene ellen elkövettetek? Miért pártoltatok ma el az Úrtól oltárt építve magatoknak? Ez nem más, mint lázadás az Úr ellen! (Józsue könyve 22, 16)

 • "Az Istenek Istene, az Úr, az Istenek Istene, az Úr tudja, de tudja meg Izrael is: Ha lázadás részünkrõl vagy hûtlenség az Úr ellen, akkor ma ne mentsen meg minket; (Józsue könyve 22, 22)

 • S Józsue szólt az egész néphez. "Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: A folyón túl éltek egykor õsatyáitok, Terach, Ábrahám és Nachor atyja, s más isteneknek szolgáltak. (Józsue könyve 24, 2)

 • Elküldött és magához hívatta a naftalibeli Kedesbõl Abinoám fiát, Bárákot, és így szólt hozzá: "Ezt parancsolja az Úr, Izrael Istene: Menj fel a Tábor hegyére, és vigyél magaddal tízezer embert Naftali és Zebulun fiai közül. (Bírák könyve 4, 6)

 • A hegyek megremegtek az Úr elõtt, az Úr, Izrael Istene elõtt. (Bírák könyve 5, 5)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina