Found 67 Results for: szült

 • Aztán újra szült: Ábelt, a testvérét. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földmûves. (Teremtés könyve 4, 2)

 • Ádám megismerte feleségét és az fiút szült neki, akit Szetnek nevezett, "mert - úgymond - Isten más utódot adott nekem Ábel helyett, akit Kain megölt." (Teremtés könyve 4, 25)

 • Sárai, Ábrám felesége nem szült gyermeket, volt azonban neki egy Hágár nevû egyiptomi szolgálója. (Teremtés könyve 16, 1)

 • Hágár fiút szült Ábrámnak és Ábrám Izmaelnek nevezte fiát, akit Hágár szült neki. (Teremtés könyve 16, 15)

 • Az idõsebbik fiút szült és Moábnak nevezte. Õ a moábiták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 37)

 • A fiatalabb is fiút szült és Ammonnak nevezte. Õ az ammoniták õsatyja a mai napig. (Teremtés könyve 19, 38)

 • Sára fogant, és fiút szült Ábrahámnak öreg korában, abban az idõben, amelyrõl Isten beszélt. (Teremtés könyve 21, 2)

 • Ábrahám fiának, aki született, akit Sára szült neki, az Izsák nevet adta. (Teremtés könyve 21, 3)

 • Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az õ fiával játszik. (Teremtés könyve 21, 9)

 • A történtek után hírül hozták Ábrahámnak: Milka is fiúkat szült testvérednek, Nachornak: (Teremtés könyve 22, 20)

 • Reuma nevû mellékfelesége is szült, mégpedig Tebachot, Gachamot, Tachast és Maachát. (Teremtés könyve 22, 24)

 • "Betuel lánya vagyok - felelte -, Milka fiáé, akit õ Nachornak szült." (Teremtés könyve 24, 24)


O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina