Found 156 Results for: syntyi

 • Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum. (1. Aikakirja 6, 12)

 • Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja. (1. Aikakirja 6, 13)

 • Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak. (1. Aikakirja 6, 14)

 • Ja Heberille syntyi Jaflet, Soomer, Hootam ja heidän sisarensa Suua. (1. Aikakirja 7, 32)

 • Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah, (1. Aikakirja 8, 1)

 • niin myös Naaman, Ahia ja Geera; hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud. (1. Aikakirja 8, 7)

 • Ja Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sittenkuin hän oli hyljännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran, (1. Aikakirja 8, 8)

 • hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam, (1. Aikakirja 8, 9)

 • Ja Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljinensä Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa. (1. Aikakirja 8, 32)

 • Ja Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyi Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal. 1. Aik. 8:34 Ja Joonatanin poika oli Meribbaal, ja Meribbaalille syntyi Miika. (1. Aikakirja 8, 33)

 • Ja Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Ja Simrille syntyi Moosa, (1. Aikakirja 8, 36)

 • ja Moosalle syntyi Binea; hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel. (1. Aikakirja 8, 37)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina