Found 127 Results for: veljet

 • Hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikonionissa, todistivat hyvää. (Apostolien Teot 16, 2)

 • Niin he lähtivät vankilasta ja menivät Lyydian tykö; ja nähtyään veljet ja rohkaistuaan heitä he lähtivät pois. (Apostolien Teot 16, 40)

 • Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan. (Apostolien Teot 17, 10)

 • Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali Bereassakin julisti Jumalan sanaa, tulivat he sinnekin yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa. Ap. t. 17:14 Silloin veljet heti lähettivät Paavalin menemään meren rantaan; mutta sekä Silas että Timoteus jäivät Bereaan. (Apostolien Teot 17, 13)

 • Ja kun hän tahtoi mennä Akaiaan, niin veljet kehoittivat häntä siihen ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet vastaan. Ja sinne saavuttuaan hän armon kautta oli suureksi hyödyksi uskoon tulleille. (Apostolien Teot 18, 27)

 • Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan. (Apostolien Teot 21, 17)

 • "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni puhun." (Apostolien Teot 22, 1)

 • Niin Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi: "Miehet, veljet, minä olen kaikessa hyvällä omallatunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään asti." (Apostolien Teot 23, 1)

 • Ja Paavali sanoi: "En tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi; sillä kirjoitettu on: 'Kansasi ruhtinasta älä kiroa'." (Apostolien Teot 23, 5)

 • Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana." (Apostolien Teot 23, 6)

 • Ja kun veljet siellä saivat kuulla meistä, tulivat he meitä vastaan Appii Forumiin ja Tres Tabernaen kohdalle saakka; ja heidät nähdessään Paavali kiitti Jumalaa ja sai rohkeutta. (Apostolien Teot 28, 15)

 • Kolmen päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille: "Miehet, veljet! Vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme tai isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. (Apostolien Teot 28, 17)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina