1. Halljátok hát, királyok, és szívleljétek meg, tanuljatok, akik a föld határait kormányozzátok!

2. Figyeljetek föl, akik a sokaságon uralkodtok, és büszkék vagytok a népek nagy számára!

3. A Mindenható adta nektek a hatalmat és a Magasságbeli az uralmat, s majd számon kéri tetteiteket, és kivizsgálja szándékaitokat.

4. Jóllehet országának csak szolgái vagytok, mégsem ítéltetek igazságosan, nem tartottátok meg a törvényt és nem éltetek Isten akarata szerint.

5. Ezért félelmetesen és hirtelenül rátok tört, mert szigorú ítélet vár a hatalmon levõkre.

6. A kicsik irgalomból bocsánatot nyernek, a hatalmasokra azonban kemény büntetés vár.

7. Mert a mindenség Ura senkitõl sem tart, és nincs nagyság, amitõl félne. Hisz õ teremtette a kicsit és a nagyot, és egyaránt gondját viseli mindegyiknek.

8. A hatalmasokra azonban szigorú vizsgálat vár.

9. Hozzátok intézem hát szavam, fejedelmek, hogy bölcsességet tanuljatok és el ne bukjatok.

10. Mert akik a szenttel szentül bánnak, megszentelõdnek, és akiket erre megtanítottak, azok meg tudnak majd felelni.

11. Áhítsátok hát szavaimat és vágyódjatok rájuk, és okulásban lesz részetek.

12. A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik.

13. Már elõre megmutatkozik azoknak, akik vágyódnak rá.

14. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradnia, mert ajtajánál ülve találja.

15. Róla elmélkedni tökéletes okosság, és aki érte virraszt, hamar megszabadul a gondtól.

16. Hisz maga megy, s megkeresi azokat, akik méltók rá, barátságosan megjelenik nekik az utakon, és minden szándékukban találkozik velük.

17. Mert (a bölcsesség) legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint szeretni (a bölcsességet).

18. A (bölcsesség) szeretete a törvényeinek a megtartása, a törvények megtartása a halhatatlanság biztosítása,

19. s a halhatatlanság eljuttat az Isten közelébe.

20. Így vezet a bölcsesség utáni vágy az uralomhoz.

21. Ha tehát, népek fejedelmei, örömeteket lelitek a trónban és a jogarban, akkor becsüljétek a bölcsességet, hogy örökké országolhassatok!

22. Hogy mi a bölcsesség és hogyan keletkezett, elmondom, és nem rejtem el titkát elõletek. Sõt inkább mindjárt kezdetétõl fogva megvizsgálom; amit csak tudok róla, nyíltan feltárom, és nem kendõzöm el az igazságot.

23. Nem járok én egy úton az emésztõ irigységgel, mert ennek aztán semmi köze sincs a bölcsességhez.

24. A sok bölcs áldás a világnak, s az okos király jólét a népnek.

25. Okuljatok hát a szavaimból, majd hasznát látjátok!

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina