1. "Az efezusi egyház angyalának ezt írd: Aki a hét csillagot jobbjában tartja, s aki a hét arany gyertyatartó közt jár, a következõket mondja:

2. Tudok tetteidrõl, fáradozásaidról és kitartásodról. Tudom, hogy nem tûröd a gonoszokat: próbára tetted, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad õket.

3. Hûséges is vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele.

4. De van egy kifogásom ellened, az, hogy kezdeti szeretetedtõl eltértél.

5. Gondold meg, honnan süllyedtél ide! Térj meg, és térj vissza korábbi cselekedeteidhez! Mert elmegyek és elmozdítom helyérõl gyertyatartódat, ha nem tartasz bûnbánatot.

6. Azt viszont, hogy gyûlölöd a nikolaiták tetteit, a javadra lehet írni - én is gyûlölöm õket.

7. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyõztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van."

8. "A szmirnai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az elsõ és utolsó, aki halott volt, de életre kelt:

9. Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy gyaláznak, akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája.

10. Ne félj a rád váró szenvedésektõl! A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart. Légy hû mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.

11. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyõztesen nem vesz erõt a második halál."

12. "A pergamoni egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja, aki a kétélû hegyes kardot tartja:

13. Tudom, hol lakol; ott, ahol a sátán trónja áll. Ragaszkodol a nevemhez, nem tagadtad meg hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hûséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik.

14. De van némi kifogásom ellened. Élnek köztetek olyanok, akik Bileám tanításához ragaszkodnak, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és erkölcstelenségre csábítsa Izrael fiait.

15. Olyanok is élnek köztetek, akik a nikolaiták tanításához ragaszkodnak.

16. Térj meg tehát! Mert ha nem, késedelem nélkül odamegyek, és harcba szállok velük, számnak kardjával.

17. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyõztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja."

18. "A tiatirai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja az Isten Fia, akinek szeme, mint a lobogó tûz és lába, mint a sárgaréz:

19. Tudok tetteidrõl, szeretetedrõl, hitedrõl, szolgálataidról és állhatatosságodról, arról, hogy most több cselekedeted van, mint azelõtt.

20. De van ellened egy kifogásom: eltûröd, hogy Jezabel asszony, aki prófétának mondja magát, tanításával arra csábítsa szolgáimat, hogy erkölcstelenkedjenek és egyenek a bálványoknak bemutatott áldozatok húsából.

21. Adtam neki idõt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából.

22. Ágynak döntöm, akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságokba, hacsak meg nem térnek cselekedeteikbõl.

23. Gyermekeit halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint.

24. Nektek meg, többi tiatiraiak, akik nem követitek ezt a tanítást, és akik - hogy úgy mondjam - nem ismeritek a sátán mélységeit, ezt üzenem: Nem rakok rátok más terhet.

25. De amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg eljövök.

26. A gyõztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött.

27. Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket, összetöri õket.

28. Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot.

29. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak."

“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina