1. Amikor feltörte a hetedik pecsétet, csönd lett az égben, úgy egy félórára.

2. Ekkor hét angyalt láttam, az Úr elõtt álltak, és hét harsonát kaptak.

3. Jött egy másik angyal, megállt az oltár elõtt, aranyfüstölõ volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa elõtt állt.

4. Az angyal kezébõl a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé.

5. Most az angyal fogta a füstölõt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt.

6. A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát.

7. Az elsõ angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégesõ és tûz záporozott a földre. A föld harmada elégett, a fák harmada pernyévé lett, és a zöldellõ fû mind elhamvadt.

8. A második angyal is megfújta a harsonát. Erre mint lángban égõ hatalmas hegy, valami a tengerbe zuhant. A tenger egyharmada vérré vált,

9. a tengerben élõ állatok egyharmada elpusztult, és a hajók egyharmada elsüllyedt.

10. A harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égbõl lehullott egy nagy csillag, s mint égõ fáklya, lobogott. A folyó egyharmadára hullott és a vízforrásokra.

11. A csillagnak Üröm volt a neve. A vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meghalt a víztõl, mert megkeseredett.

12. A negyedik angyal is megfújta a harsonát. Erre a Nap harmadát, a Hold harmadát és a csillagok harmadát érte a csapás: harmadrészük elsötétedett, a nappal és az éjszaka világossága a harmadával csökkent.

13. És láttam meg hallottam, hogy az ég magasában egy sas repült, hallottam, amint hangosan kiáltozott: "Jaj, jaj, jaj a föld lakóinak a többi három harsona miatt, amit az angyalok most készülnek megfújni."

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina