1. "Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, õ tépett meg, õ is gyógyít meg minket; õ vert meg, õ köti be sebeinket.

2. Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe elõtt éljünk.

3. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi esõ, amely öntözi a földet."

4. Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hûséged, mint a reggeli felhõ, és mint a harmat, hamar tovatûnik.

5. Ezért ostoroztam õket a próféták által, ezért ölettem meg õket ajkam szózatával, ítéletem elérkezik, mint a világosság.

6. Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égõáldozat, hanem az Isten ismerete.

7. Adamnál mégis megszegték a szövetséget, ott lettek hûtlenek hozzám.

8. Gileád a gonosztevõk városa, vértõl áztatott föld.

9. Mint csapatosan leselkedõ rablók, olyan a papok társasága; mint a rablógyilkosok a szichemi úton, valóban gonosz tetteket visznek végbe.

10. Rettenetes, amit Bételben láttam: Efraim ott paráználkodik, Izrael beszennyezi magát.

11. Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet!

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina