1. Fiaim, halljátok atyátok intelmét, jól figyeljetek, hogy megérthessétek!

2. Mert jó a tanítás, amelyet adok nektek, az útmutatásom, csak el ne hagyjátok!

3. Hisz én is atyám gyermeke voltam, szelíd és egyetlen anyám szemében.

4. Nos, tanított és így beszélt hozzám: "Õrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg a parancsaimat és boldogan élsz.

5. Tégy szert bölcsességre, szerezz okosságot, ne feledd el és ne térj el számnak szavaitól.

6. Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz, szeresd, akkor majd õrködik fölötted.

7. A bölcsesség kezdete: szerezz bölcsességet, minden vagyonodon vegyél okosságot!

8. Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre juttat, hogyha átkarolod.

9. Díszes koszorúval ékesíti fejed, és pompás koronát ajándékoz neked."

10. Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek.

11. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen járatlak.

12. Semmi nem gátolja lépteid, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.

13. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tõle! Õrizd meg, hiszen az életed!

14. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevõk útján ne járj!

15. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tõle, s úgy folytasd utadat!

16. Ha nem tesznek rosszat, aludni sem tudnak, nincs nyugtuk, ha mást tõrbe nem csalhatnak.

17. Amit esznek, az a gonoszság kenyere, és az erõszak borát isszák.

18. Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása, egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz.

19. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg.

20. Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre!

21. Ne téveszd el õket soha a szemed elõl, és õrizd meg a szíved közepében!

22. Mert élet annak, aki megleli õket, gyógyulás az egész testének.

23. Nagy gonddal õrizd a szívedet, mert hiszen belõle indul ki az élet.

24. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát!

25. Egyenest elõre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása.

26. Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid.

27. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina