1. Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.

2. Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu.

3. W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.

4. Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję.

5. Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne.

6. Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

7. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie.

8. Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania?

9. Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła,

10. gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

11. Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

12. Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,

13. Temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina