1. Blag odgovor ublažava jarost, a rijeè osorna uveæava srdžbu.

2. Jezik mudrih ljudi proslavlja znanje, a usta bezumnih prosipaju ludost.

3. Oèi su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.

4. Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu.

5. Luðak prezire pouku oca svog, a tko ukor prima, pametno èini.

6. U pravednikovoj je kuæi mnogo blaga, a opaki zaraðuje propast svoju.

7. Usne mudrih siju znanje, a srce je bezumnika nepostojano.

8. Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.

9. Put opakih Jahvi je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom.

10. Oštra kazna èeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet æe tko mrzi ukor.

11. I Šeol i Abadon stoje pred Jahvom, a nekmoli srca sinova ljudskih.

12. Podsmjevaè ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.

13. Veselo srce razvedrava lice, a bol u srcu tjeskoba je duhu.

14. Razumno srce traži znanje, a bezumnièka se usta bave ludošæu.

15. Svi su dani bijednikovi zli, a komu je srce sretno, na gozbi je bez prestanka.

16. Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago i s njime nemir.

17. Bolji je obrok povræa gdje je ljubav nego od utovljena vola gdje je mržnja.

18. Gnjevljiv èovjek zameæe svaðu, a ustrpljiv utišava raspru.

19. Put je ljenivèev kao glogov trnjak, a utrta je staza pravednika.

20. Mudar sin veseli oca, a bezumnik prezire majku svoju.

21. Ludost je veselje nerazumnomu, a razuman èovjek pravo hodi.

22. Ne uspijevaju nakane kad nema vijeæanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.

23. Èovjek se veseli odgovoru usta svojih, i rijeè u pravo vrijeme - kako je ljupka!

24. Razumnu èovjeku put života ide gore, da izmakne carstvu smrti koje je dolje.

25. Jahve ruši kuæu oholima, a postavlja meðu udovici.

26. Mrske su Jahvi zle misli, a dobrostive rijeèi mile su mu.

27. Tko se grabežu oda, razara svoj dom, a tko mrzi mito, živjet æe.

28. Pravednikovo srce smišlja odgovor, a opakomu usta govore zlobom.

29. Daleko je Jahve od opakih, a uslišava molitvu pravednih.

30. Bistar pogled razveseli srce i radosna vijest oživi kosti.

31. Uho koje posluša spasonosan ukor prebiva meðu mudracima.

32. Tko odbaci pouku, prezire vlastitu dušu, a tko posluša ukor, stjeèe razboritost.

33. Strah je Gospodnji škola mudrosti, jer pred slavom ide poniznost.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina