12. Reèe netko od njih, njihov vlastiti prorok: "Kreæani uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi dangubni."

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina