Fundar 1575 Resultados para: fiii

 • Dar fiii poporului tău zic: ‹Nu este dreaptă calea Domnului›, când de fapt calea lor nu este dreaptă. (Cartea profetului Ezechiél 33, 17)

 • Cât despre tine, fiul omului, fiii poporului tău vorbesc despre tine lângă zidurile și intrările caselor. Spune unul către altul și fiecare către fratele său: «Veniți să ascultăm care este cuvântul care a ieșit din gura Domnului!». (Cartea profetului Ezechiél 33, 30)

 • Pentru că ai avut o dușmănie veșnică și i-ai împins pe fiii lui Israél spre sabie în timpul dezastrului și în timpul nelegiuirii de la sfârșit, (Cartea profetului Ezechiél 35, 5)

 • „Acum, fiul omului, ia un lemn și scrie pe el: «Pentru Iúda și pentru fiii lui Israél, tovarășii lui!». Ia un alt lemn și scrie pe el: «Pentru Iosíf, lemnul lui Efraím, și pentru toată casa lui Israél, tovarășii lui». (Cartea profetului Ezechiél 37, 16)

 • Și când îți vor spune fiii poporului tău: «Oare nu ne vei face cunoscut ce înseamnă acestea la tine?», (Cartea profetului Ezechiél 37, 18)

 • spune-le: așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, îi voi lua pe fiii lui Israél dintre neamurile unde au mers, îi voi aduna din împrejurimi și-i voi face să vină în pământul lor. (Cartea profetului Ezechiél 37, 21)

 • Vor locui în țara pe care am dat-o slujitorului meu Iacób, în care au locuit părinții voștri. Și vor locui în ea ei și fiii lor și fiii fiilor lor pentru totdeauna. Iar Davíd, slujitorul meu, va fi căpetenia lor pentru totdeauna. (Cartea profetului Ezechiél 37, 25)

 • Camera care este îndreptată spre nord este a preoților care păzesc ceea ce este de păzit al altarului. Ei sunt fiii lui Sadóc, dintre fiii lui Lévi, care se apropie de Domnul ca să-l slujească. (Cartea profetului Ezechiél 40, 46)

 • Voi i-ați făcut să intre pe fiii străinilor, cei necircumciși la inimă și necircumciși în trup, ca să fie în sanctuarul meu, ca să profaneze casa mea aducând pâinea mea, grăsimea și sângele; și ei au rupt alianța mea cu toate lucrurile voastre abominábile. (Cartea profetului Ezechiél 44, 7)

 • Așa spune Domnul Dumnezeu: „Niciunul dintre fiii străinilor, necircumcis la inimă și necircumcis la trup, să nu intre în sanctuarul meu: niciunul dintre fiii străinilor care sunt printre fiii lui Israél! (Cartea profetului Ezechiél 44, 9)

 • Dar preoții leviți, fii ai lui Sadóc, care au păzit ceea ce era de păzit al sanctuarului meu când fiii lui Israél au rătăcit de la mine, ei se vor apropia de mine ca să-mi slujească și să stea înaintea mea ca să-mi aducă grăsimea și sângele – oracolul Domnului Dumnezeu. (Cartea profetului Ezechiél 44, 15)

 • Așa spune Domnul Dumnezeu: „Când căpetenia va da un dar unuia dintre fiii săi ca moștenire, [darul] să fie al fiului său! Proprietatea lor este dată ca moștenire. (Cartea profetului Ezechiél 46, 16)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina