Fundar 331 Resultados para: judecata

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel nelegiuit şi să fie cu cel drept cum este cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare judecătorul întregului pământ nu va face judecată?”. (Cartea Genezei 18, 25)

 • Eu voi trece prin ţara Egiptului în noaptea aceea şi voi lovi pe tot întâiul născut din ţara Egiptului, de la om până la animale; voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului; eu sunt Domnul! (Cartea Exodului 12, 12)

 • [Moise] a strigat către Domnul şi Domnul i-a arătat un lemn. El l-a aruncat în apă şi apa s-a îndulcit. Acolo i-a dat o hotărâre şi o judecată şi acolo l-a pus la încercare. (Cartea Exodului 15, 25)

 • Să nu te iei după cei mulţi ca să faci rău! Iar la judecată, să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi ca să înclini [dreptatea]! (Cartea Exodului 23, 2)

 • Să nu fii părtinitor nici cu cel sărac la judecată! (Cartea Exodului 23, 3)

 • Să nu viciezi sentinţa săracului la judecată! (Cartea Exodului 23, 6)

 • Să pui în pieptarul judecăţii Urím şi Tummím şi să fie pe inima lui Áaron când va intra înaintea Domnului! Áaron va purta totdeauna pe inima lui judecata fiilor lui Israél în faţa Domnului. (Cartea Exodului 28, 30)

 • Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu dispreţuieşti faţa săracului şi să nu lauzi faţa celui mare, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate! (Cartea Leviticului 19, 15)

 • Să nu faceţi nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, de greutate şi de capacitate! (Cartea Leviticului 19, 35)

 • Să fie o singură lege şi o singură judecată, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte cu voi!»”. (Cartea Numerilor 15, 16)

 • El să stea înaintea lui Eleazár, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata Urím, înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă şi după cuvântul lui să intre el şi toţi fiii lui Israél şi toată adunarea!”. (Cartea Numerilor 27, 21)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina