Fundar 331 Resultados para: judecata

  • în timp ce îngerii, deşi mai mari în tărie şi putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată blasfemă împotriva lor. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 2, 11)

  • Iubiţilor, aceasta este deja a doua scrisoare pe care v-o scriu; în ele vreau ca, prin amintirile voastre, să vă trezesc să vă amintiţi de judecata dreaptă. (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 1)

  • Dar arhanghelul Mihaél, când se certa cu diavolul, disputându-şi trupul lui Moise, nu a îndrăznit să aducă o judecată insultătoare, ci a spus: „Să te mustre Domnul!”. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 9)

  • ca să facă judecata împotriva tuturor şi să condamne orice făptură pentru toate faptele nelegiuirii lor pe care le-au făcut şi pentru toate [cuvintele] grele pe care ei, păcătoşii nelegiuiţi, le-au spus împotriva lui”. (Scrisoarea sf. apostol Iúda 1, 15)

  • Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe, (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 1)

  • vor sta deoparte de frică din cauza chinurilor ei şi vor zice: „Vai! Vai! Tu, cetatea cea mare, Babilón, cetatea cea puternică! Într-un singur ceas a venit judecata ta”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 18, 10)

  • Apoi am văzut nişte tronuri. Celor care s-au aşezat pe ele li s-a dat judecata. [Am văzut] şi sufletele celor cărora li s-a tăiat capul din cauza mărturiei lui Isus, din cauza cuvântului lui Dumnezeu şi care nu s-au prosternat înaintea Fiarei şi nici înaintea chipului ei, nici n-au primit indiciul pe fruntea şi pe mâna lor. Ei s-au întors la viaţă şi au domnit cu Cristos o mie de ani. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 20, 4)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina