Fundar 331 Resultados para: judecata

 • Atunci regele Asíriei a poruncit, zicând: „Trimiteţi-l pe unul dintre preoţii pe care i-aţi deportat de acolo; să meargă să se aşeze acolo şi să îi înveţe judecata Dumnezeului ţării!”. (Cartea a doua a Regilor 17, 27)

 • Se temeau şi de Domnul, dar îi slujeau şi pe zeii lor, după judecata neamurilor care fuseseră deportate de acolo. (Cartea a doua a Regilor 17, 33)

 • Davíd a domnit peste tot Israélul şi făcea judecată şi dreptate la tot poporul său. (Cartea întâi a Cronicilor 18, 14)

 • Le-a zis judecătorilor: „Vedeţi ce faceţi, pentru că nu judecaţi pentru un om, ci pentru Domnul; el este cu voi când faceţi judecată. (Cartea a doua a Cronicilor 19, 6)

 • Întorcându-se la Ierusalím, Iosafát a pus şi în Ierusalím dintre levíţi, preoţi şi dintre capii părinteşti ai lui Israél ca să împartă de la Domnul judecată şi dreptate. (Cartea a doua a Cronicilor 19, 8)

 • «Dacă va veni peste noi vreun rău, sabie sau judecată, ciumă sau foamete, vom veni înaintea acestei case şi înaintea feţei tale, – căci numele tău este în casa aceasta – vom striga către tine din necazul nostru, iar tu ne vei asculta şi ne vei elibera». (Cartea a doua a Cronicilor 20, 9)

 • Dumnezeul nostru, oare nu vei face judecată împotriva lor? Căci noi nu avem putere înaintea acestei mari mulţimi care vine împotriva noastră. Noi nu ştim ce să facem, iar ochii noştri sunt [îndreptaţi] spre tine!”. (Cartea a doua a Cronicilor 20, 12)

 • Când Iehú făcea judecata asupra casei lui Aháb, le-a găsit pe căpeteniile lui Iúda şi pe fiii fraţilor lui Ahazía care îl slujeau pe Ahazía şi i-a ucis. (Cartea a doua a Cronicilor 22, 8)

 • Oricine nu va împlini legea Dumnezeului tău şi legea regelui, să fie făcută judecata asupra lui fie spre moarte, fie spre captivitate, fie spre confiscarea bunurilor, fie spre închisoare!”. (Cartea lui Ésdra 7, 26)

 • I-a mai spus: „Ţie ţi se cuvine să o iei. Ascultă-mă, frate! Voi vorbi cu tatăl despre fată în noaptea aceasta ca să ţi-o luăm ca mireasă. Când ne vom întoarce din Raghés, îi vom face nunta. Ştiu că Raguél nu ar putea să ţi-o refuze şi să o logodească cu altul, căci atunci ar fi vrednic de moarte, după judecata cărţii lui Moise, pentru că ştie că ţie ţi se cuvine să o ai pe fata lui înaintea oricărui bărbat. Acum, ascultă-mă, frate! Vom vorbi despre fată în noaptea aceasta şi o vom logodi cu tine. Când ne vom întoarce de la Raghés, o vom lua şi o vom aduce cu noi la tine acasă”. (Cartea lui Tobía 6, 13)

 • Tobía i-a spus: „Nu voi mânca şi nu voi bea până când nu vei fi de acord cu mine”. Raguél a zis: „Voi face să-ţi fie dată după judecata cărţii lui Moise. Căci din cer a fost hotărât să-ţi fie dată ţie. Ia-o pe sora ta! De acum, tu eşti fratele ei, iar ea este sora ta. Ea îţi este dată de astăzi şi până-n veşnicie. Domnul cerului să fie binevoitor cu voi, copile, în noaptea aceasta şi să arate faţă de voi îndurare şi pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 12)

 • Raguél a chemat-o pe Sára, fiica lui, şi ea s-a dus la el. Luându-i mâna, i-a dat-o lui [Tobía] şi i-a zis: „Ia-o după lege şi după judecata scrisă în cartea lui Moise! Îţi este dată de soţie. Ia-o şi du-o la tatăl tău sănătos! Dumnezeul cerului să vă dăruiască pace!”. (Cartea lui Tobía 7, 13)


“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina