Fundar 848 Resultados para: numele

 • În Edóm a fost rege Béla, fiul lui Beór, şi numele cetăţii lui era Dinhabá. (Cartea Genezei 36, 32)

 • Huşám a murit şi în locul lui a fost rege Hadád, fiul lui Bedad, cel care l-a lovit pe Madián în câmpia Moáb. Numele cetăţii lui era Avít. (Cartea Genezei 36, 35)

 • Báal-Hanán, fiul lui Acbór, a murit şi în locul lui a fost rege Hadár. Numele cetăţii lui era Páu; şi numele soţiei lui era Mehetabeél, fiica lui Matréd, fiul lui Mezaháb. (Cartea Genezei 36, 39)

 • Acestea sunt numele căpeteniilor lui Esáu, după familiile lor, după locurile lor şi după numele lor: căpetenia Timná, căpetenia Alvá, căpetenia Ietét, (Cartea Genezei 36, 40)

 • Ea a zămislit, a născut un fiu şi i-a pus numele Er. (Cartea Genezei 38, 3)

 • A zămislit iarăşi, a mai născut un fiu şi i-a pus numele Onán. (Cartea Genezei 38, 4)

 • A mai născut un fiu şi i-a pus numele Şelá; era la Chezíb când l-a născut. (Cartea Genezei 38, 5)

 • Iúda a luat pentru Er, întâiul său născut, o soţie. Numele ei era Támar. (Cartea Genezei 38, 6)

 • Dar el şi-a tras mâna înapoi şi, iată, a ieşit fratele lui. Ea a zis: „cum ţi-ai deschis o spărtură!”. De aceea i s-a pus numele Péreţ. (Cartea Genezei 38, 29)

 • Apoi a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i s-a pus numele Zérah. (Cartea Genezei 38, 30)

 • Faraón i-a pus lui Iosíf numele Ţafnat-Paneah şi i-a dat-o de soţie pe Asenát, fiica lui Potí-Féra, preotul din On. Şi Iosíf a ieşit [să viziteze] ţara Egiptului. (Cartea Genezei 41, 45)

 • Iosíf a pus întâiului născut numele Manáse, căci [a zis] el: „Dumnezeu m-a făcut să uit toate chinurile mele şi toată casa tatălui meu”. (Cartea Genezei 41, 51)


“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina