Fundar 4 Resultados para: zrozumienie

  • Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. (Księga Mądrości 7, 7)

  • Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. (Księga Daniela 9, 22)

  • Czyż nie stanie się w owym dniu - wyrocznia Pana - że wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa? (Księga Abdiasza 1, 8)

  • Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. (2 List do Tymoteusza 2, 7)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina