Fundar 262 Resultados para: k'o

 • Skaèu k'o junaci, k'o ratnici se na zidove penju. Svaki ide pravo naprijed, ne odstupa od svog puta. (Joel 2, 7)

 • Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k'o cedar, jake poput hrašæa, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima. (Amos 2, 9)

 • Gle, ja vas prignjeèujem o tlo pod vama, k'o što vršalice gnjeèe klasje; (Amos 2, 13)

 • "Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiæe vaše poklah maèem, a konji vam bjehu k'o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina. (Amos 4, 10)

 • "Obarah vas k'o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k'o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni" - rijeè je Jahvina. (Amos 4, 11)

 • Bit æe vam k'o onom što uteèe lavljim raljama, a sretne ga medvjed; koji uðe u kuæu i stavi ruku na zid, a ujede ga zmija. (Amos 5, 19)

 • Pravda nek' poteèe kao voda i pravica k'o bujica silna. (Amos 5, 24)

 • deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala k'o David, (Amos 6, 5)

 • Jahve, Gospod nad Vojskama... on dodirne zemlju i ona se potrese, svi joj stanovnici protuže; diže se sva poput Nila i spušta k'o Rijeka egipatska. (Amos 9, 5)

 • "Jer, gle, zapovijed æu dati i rastresti dom Izraelov meðu sve narode, k'o što se trese žito u rešetu, da ni zrnce na zemlju ne padne. (Amos 9, 9)

 • "U dan æu onaj podiæi raspalu kolibu Davidovu, zatvorit' joj pukotine, popraviti mjesta ruševna, opet je sazidati k'o u stara vremena, (Amos 9, 11)

 • Da se vineš k'o orao, gnijezdo sviješ meðu zvijezdama, i odande skinut æu te" - rijeè je Jahvina. (Obadija 1, 4)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina