Fundar 3794 Resultados para: koji

  • A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!" (Otkrivenje 22, 9)

  • Blago onima koji peru svoje haljine: imat æe pravo na stablo života i na vrata æe smjeti u grad! (Otkrivenje 22, 14)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina