Fundar 65 Resultados para: vjeri

 • Tada se dotaèe njihovih oèiju govoreæi: "Neka vam bude po vašoj vjeri." (Evanðelje po Mateju 9, 29)

 • "I po vjeri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate: vjera u Njega vratila je ovomu potpuno zdravlje naoèigled vas sviju." (Djela apostolska 3, 16)

 • Uèvršæivali su duše uèenika bodreæi ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje uæi u kraljevstvo Božje. (Djela apostolska 14, 22)

 • Tako se Crkve uèvršæivahu u vjeri i broj im se danomice poveæavao. (Djela apostolska 16, 5)

 • Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista. (Djela apostolska 24, 24)

 • nego su protiv njega imali nešto prijeporno o svojoj vjeri i o nekom Isusu koji je umro, a Pavao tvrdi da je živ. (Djela apostolska 25, 19)

 • da im otvoriš oèi pa se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu meðu posveæenima.'" (Djela apostolska 26, 18)

 • Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik æe od vjere živjeti. (Poslanica Rimljanima 1, 17)

 • pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! (Poslanica Rimljanima 3, 22)

 • Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako oèitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; (Poslanica Rimljanima 3, 25)

 • Jer jedan je Bog: on æe opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri. (Poslanica Rimljanima 3, 30)

 • Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrðujemo. (Poslanica Rimljanima 3, 31)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina