Fundar 27 Resultados para: értelmet

 • eltöltöttem Isten lelkével, hogy adjon neki ügyességet, értelmet és ismeretet minden mesterségre, (Kivonulás könyve 31, 3)

 • Ezért a negyedik napon így szóltak Sámson feleségéhez: "Vedd rá férjedet, hogy árulja el neked a találós kérdés értelmét, mert ha nem, akkor megégetünk atyád házával egyetemben. Hát azért hívtatok ide, hogy kifosszatok minket?" (Bírák könyve 14, 15)

 • adj hát nekem bölcsességet és értelmet, hogy jól teljesíthessem kötelességemet e nép élén. Hiszen ki is tudná kormányozni ezt a te nagy népedet?" (Krónikák II. könyve 1, 10)

 • Az Isten így válaszolt Salamonnak: "Mivel ez a szíved vágya, és nem kértél gazdagságot, vagyont vagy dicsõséget, sem ellenségeid életét, sõt még csak hosszú életet sem kívántál, hanem bölcsességet és értelmet kértél, hogy kormányozni tudjad népemet, amelynek királyává tettelek, (Krónikák II. könyve 1, 11)

 • megadom neked a bölcsességet és az értelmet. Sõt, olyan gazdagságot, vagyont és dicsõséget is adok neked, amilyen sem azoknak a királyoknak nem volt, akik elõtted voltak, de utódaidnak sem lesz." (Krónikák II. könyve 1, 12)

 • Ezdrás felolvasott az Isten törvénykönyvébõl, lefordította és megmagyarázta az értelmét, úgyhogy meg is értették, amit felolvasott. (Nehemiás könyve 8, 8)

 • Az íbiszbe vajon ki ad bölcsességet, s kinek köszönheti értelmét a kakas? (Jób könyve 38, 36)

 • Dicsõítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. (Zsoltárok könyve 16, 7)

 • Értelmet adok neked, megtanítalak az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot adok neked, s szemem rajtad nyugszik: (Zsoltárok könyve 32, 8)

 • Adj értelmet, hogy megtartsam törvényedet, s kövessem egész szívembõl! (Zsoltárok könyve 119, 34)

 • A te kezed teremtett és alkotott, adj nekem értelmet, hogy megértsem parancsaid. (Zsoltárok könyve 119, 73)

 • Több értelmet kaptam, mint az aggastyánok, mert azt követem, amit te elõírsz. (Zsoltárok könyve 119, 100)


“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina