Fundar 10 Resultados para: Aggeus

  • Akkor a próféták, Aggeus és Iddo fia, Zakariás prófétálni kezdtek a júdeai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének a nevében, aki fölöttük volt. (Ezdrás könyve 5, 1)

  • A zsidók vénei pedig folytatták az építkezést, eredményesen, Aggeus prófétának és Iddo fiának, Zakariásnak a sugallatára. S be is fejezték az építkezést Izrael Istenének parancsa szerint, továbbá Cirusz, Dárius és Artaxerxész perzsa királyok parancsa szerint. (Ezdrás könyve 6, 14)

  • Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap elsõ napján az Úr a következõ szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehocadak fiához, a fõpaphoz: (Aggeus könyve 1, 1)

  • [Ezt a szózatot intézte (hozzájuk) az Úr Aggeus próféta által:] (Aggeus könyve 1, 3)

  • Zerubbábel, Sealtiel fia és Józsue, Jehocadak fia, a fõpap és az egész nép hallotta az Úrnak, az õ Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédét, akit az Úr, az õ Istenük küldött hozzájuk, s a népet elfogta az Úrtól való félelem. (Aggeus könyve 1, 12)

  • Aggeus, az Úr követe így szólt a néphez: "Veletek vagyok!" - mondja az Úr. (Aggeus könyve 1, 13)

  • Dárius király 2. esztendejében, a hetedik hónapban, a hónap huszonnegyedik napján az Úr szózatot intézett Aggeus próféta által (Aggeus könyve 2, 1)

  • A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dárius király 2. esztendejében a következõ szózatot intézte az Úr Aggeus prófétához: (Aggeus könyve 2, 10)

  • Aggeus folytatta: "Ha valaki holttest érintése által tisztátalanná vált, és hozzáér ezekhez, vajon ezek is tisztátalanná válnak?" A papok azt felelték, hogy igen. (Aggeus könyve 2, 13)

  • Erre Aggeus azt mondta: Ilyen a nép is! Ilyen ez a nemzet is színem elõtt! - mondja az Úr. Ilyen minden munkájuk, és tisztátalan minden, amit itt feláldoznak. (Aggeus könyve 2, 14)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina