Fundar 1979 Resultados para: Izrael

 • Ott oltárt épített, és elnevezte El-nek, Izrael Istenének. (Teremtés könyve 33, 20)

 • Amikor Jákob fiai hazajöttek a mezõrõl és meghallották, a férfiak megdühödtek és nagy haragra lobbantak. Mert azzal, hogy õ Jákob lányával hált, gyalázatot követett el Izrael ellen. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. (Teremtés könyve 34, 7)

 • Isten így szólt hozzá: "A te neved Jákob, de ne hívjanak többé Jákobnak, hanem Izrael legyen a neved." (Teremtés könyve 35, 10)

 • Így az Izrael nevet adta neki. Isten tovább beszélt hozzá: "Én vagyok a magasságbeli Isten. Légy termékeny és szaporodj. (Teremtés könyve 35, 11)

 • Izrael tovább vonult, és sátrát Mikdál-Éderen túl verte fel. (Teremtés könyve 35, 21)

 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Izrael jobban szerette Józsefet, mint a többi fiát, mivel öreg korában született. Ezért egy ujjas köntöst csináltatott neki. (Teremtés könyve 37, 3)

 • Izrael ezt mondta Józsefnek: "Bátyáid Szichemnél legeltetnek, gyere, hadd küldjelek el hozzájuk." "Készen vagyok" - felelte. (Teremtés könyve 37, 13)

 • Így azok között, akik (Egyiptomba) jöttek, megérkeztek Izrael fiai is, hogy gabonát vásároljanak, mivel Kánaán földjére is ránehezedett az ínség. (Teremtés könyve 42, 5)

 • Erre Izrael így szólt: "Miért okoztátok nekem ezt a fájdalmat, hogy elárultátok az embernek, hogy még egy öcsétek van?" (Teremtés könyve 43, 6)

 • Atyjuk, Izrael így szólt hozzájuk: "Ha már meg kell történni, ezt tegyétek: Vigyetek a föld legjobb termékeibõl valamit magatokkal zsákjaitokban és adjatok annak az embernek ajándékul egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, pisztáciabogyót és mandulát. (Teremtés könyve 43, 11)

 • Izrael fiai így is tettek. József a fáraó parancsára szekereket adott nekik és élelemmel is ellátta õket az útra. (Teremtés könyve 45, 21)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina