Fundar 744 Resultados para: Jézus

 • Amikor ezeket a példabeszédeket elmondta, Jézus eltávozott onnan. (Máté evangéliuma 13, 53)

 • És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: "A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete." (Máté evangéliuma 13, 57)

 • Akkoriban Heródes negyedes fejedelem hallotta Jézus hírét. (Máté evangéliuma 14, 1)

 • A hír hallatára Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és gyalogszerrel utána ment a városokból. (Máté evangéliuma 14, 13)

 • Jézus azonban így válaszolt: "Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni!" (Máté evangéliuma 14, 16)

 • Jézus azonban megszólította õket: "Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!" (Máté evangéliuma 14, 27)

 • "Gyere!" - felelte. Péter kilépett a bárkából és elindult Jézus felé a vízen. (Máté evangéliuma 14, 29)

 • Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta. "Te kishitû - vonta kérdõre -, miért kételkedtél?" (Máté evangéliuma 14, 31)

 • Onnét továbbmenve, Jézus Tírusz és Szidon vidékére vonult vissza. (Máté evangéliuma 15, 21)

 • Erre így szólt Jézus: "Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint." Még abban az órában meggyógyult a leánya. (Máté evangéliuma 15, 28)

 • Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai-tóhoz ment. Fölment a hegyre és leült. (Máté evangéliuma 15, 29)

 • Jézus ekkor összehívta tanítványait, s így szólt hozzájuk: "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni õket, nehogy kidõljenek az úton." (Máté evangéliuma 15, 32)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina