Fundar 9 Resultados para: Köszönt

  • Erre így szólt Gechaszihoz: "Övezd fel derekadat, vedd kezedbe botomat, és menj el! Ha találkozol valakivel, ne köszöntsd, s ha valaki köszönt, ne viszonozd. Aztán tedd botomat a fiú arcára." (Királyok II. könyve 4, 29)

  • Te hozod a sötétséget és ránk köszönt az éj, s az erdõ vadjai körülhúznak. (Zsoltárok könyve 104, 20)

  • Köszöntsétek egymást szent csókkal! Krisztus minden egyháza köszönt titeket. (Rómaiaknak írt levél 16, 16)

  • Minden testvér köszönt titeket. Köszöntsétek egymást szent csókkal! (Korintusiaknak írt I. levél 16, 20)

  • Köszönt titeket valamennyi szent, fõképp a császár házából valók. (Filippieknek írt levél 4, 22)

  • Köszönt titeket fogolytársam, Arisztarchusz és Márk, Barnabás unokaöccse; rá vonatkozó utasításaimat már megkaptátok. (Kolosszeieknek írt levél 4, 10)

  • Ha megérkezik oda, fogadjátok szívesen! Köszönt benneteket még Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül csak õk dolgoznak együtt velem Isten országának hirdetésében; igazi vigasztalásomra szolgáltak. (Kolosszeieknek írt levél 4, 11)

  • Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Õ állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát. (Kolosszeieknek írt levél 4, 12)

  • Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos és Démász. (Kolosszeieknek írt levél 4, 14)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina