Fundar 30 Resultados para: Parancs

 • Mózes tehát számba vette õket az Úr parancsára, ahogyan a parancs szólt. (Számok könyve 3, 16)

 • Az Úr kiszolgáltatja õket nektek, hogy egészen a szerint a parancs szerint bánjatok velük, amelyet adtam nektek. (Második Törvénykönyv 31, 5)

 • [Így történt, aszerint a parancs szerint, amelyet Józsue adott a népnek.] A hét pap, aki a hét szarukürtöt vitte, az Úr elõtt haladt és fújta a harsonákat. Az Úr szövetségének ládája következett utánuk. Az elõhad a papok elõtt menetelt, (Józsue könyve 6, 8)

 • Izrael zsákmányul csak a jószágot és a lefoglalt holmit tartotta meg ebbõl a városból, aszerint a parancs szerint, amelyet az Úr adott Józsuénak. (Józsue könyve 8, 27)

 • Parancs ez Izrael számára, és törvény Jákob Istenétõl. (Zsoltárok könyve 81, 5)

 • Azokat az asszonyokat, akik körülmetéltették gyermekeiket, megölték a parancs szerint, (Makkabeusok I. könyve 1, 60)

 • Heliodor azonban kijelentette, hogy a pénzt a kapott királyi parancs értelmében minden körülmények közt be kell szolgáltatni a királyi pénztárba. (Makkabeusok II. könyve 3, 13)

 • Mert a parancs lámpás, fény a tanítás, életre vivõ út az intelem s a feddés. (Példabeszédek könyve 6, 23)

 • Aki megveti a tanítást, az elpusztul, a parancs tisztelõje sértetlen marad. (Példabeszédek könyve 13, 13)

 • Ezt mondja az Úr: Ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és csak az ajkával dicsõít, a szíve azonban távol van tõlem, úgyhogy istenfélelmük csak emberi parancs követése, amit betanultak, (Izajás könyve 29, 13)

 • A kapott parancs szerint jártam el: nappal összeszedtem a holmimat, mint a számûzetésbe készülõk, este meg rést vágtam kezemmel a falon. Sötétben mentem ki, s a holmimat a szemük láttára a vállamon vittem. (Ezekiel könyve 12, 7)

 • Jövendöltem, amint a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. (Ezekiel könyve 37, 7)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina